TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

REGULI GENERALE

Pentru vizitatorii site-ului umfst.ro este aplicată politica de confidenţialitate care are ca scop folosirea şi protejarea informaţiilor personale ale acestora. Politica se aplică tuturor aplicațiilor întâlnite pe site.
Datele furnizate în cursul navigării acestui website pot fi folosite de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș şi sunt prelucrate în scopurile declarate.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este proprietara site-ului umfst.ro.

În cazul în care utilizați serviciile oferite prin intermediul platformelor online, înseamnă că sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în cele ce urmează.

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web si a paginii acestuia care cuprinde platforma online sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Accesarea site-ului nu se va face prin nici o modalitate care ar putea cauza deteriorarea lui sau limitarea funcţionalităţilor sale sau într-o modalitate care este contrară legii, frauduloasă, dăunătoare sau în legătură cu o activitate frauduloasă sau ilegală. Utilizarea site-ului nu se va face în scopul găzduirii, copierii, stocării, transmiterii, publicării sau distribuirii oricăror materiale care conţin viruși sau alte programe informatice ce au rolul de a cauza distrugeri totale sau parţiale.

Vizitarea acestui site se face în nume personal și pe propria raspundere. Materialele şi informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanţii, explicite sau implicite.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș pune la dispoziția celor direct interesați informații despre platformele online prin care se oferă diferite servicii, prin intermediul siteului web umfst.ro în scop informativ general.

RĂSPUNDEREA MATERIALĂ

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș nu își asuma nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sitului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș nu garantează că aspectele funcționale ale acestui website nu vor fi niciodată întrerupte sau fără de erori. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria dumneavoastră răspundere.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș nu poate fi facută răspunzătoare în nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii necorespunzătoare în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

Ca utilizator al acestei platforme online sunteți deplin responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele juridice pe care acestea le vor avea, respectiv a veridicității informațiilor pe care ni le furnizați în acest sens și ni le puneți la dispoziție prin intermediul platformei online. În situația oferirii unor informații incorecte sau nereale, utilizatorul își asumă riscul de a nu beneficia de serviciul solicitat întrucât este singurul responsabil de veridicitatea și corectitudinea informațiilor furnizate

Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru toate conținuturile, frazele și intrările adăugate în rețea.

Utilizatorii nu vor utiliza platforma într-un mod care poate constitui o încălcare a legilor

Utilizatorul înțelege și s-a familiarizat cu cerințele tehnice necesare pentru utilizarea serviciului și nu are obiecții cu privire la acesta. Utilizatorul este conștient de riscuri și amenințări legate de transmiterea electronică a datelor.

Platforma nu va fi utilizată într-un mod care încalcă drepturile altor persoane sau legi.
Utilizatorii nu promovează sau fac publicitate de produse sau servicii în scop de marketing

Utilizatorul înțelege că adresa de mail furnizată UMFST G.E. Palade Tg.Mureș pentru accesarea platformei este strict în responsabilitatea acestuia. Informațiile obținute într-o astfel de manieră nu pot fi prelucrate sau puse la dispoziția niciunui terț decât dacă este necesar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.


UMFST G.E. Palade Tg.Mureș nu va fi răspunzător pentru daunele suferite de utilizator sau de oricare altă terță parte din cauza nefuncționării contului de utilizator sau în caz de ilegalitate sau din alte motive care decurg din utilizarea defectuoasă a serviciilor oferite.


UMFST G.E. Palade Tg.Mureș nu garantează compatibilitatea serviciilor oferite cu software-ul deținut de utilizator. Utilizatorul va purta responsabilitatea pentru alegerea și consecințele care urmează de la utilizarea anumitor programe software.


Vă rugăm să rețineți că, datorită complexității transmiterii datelor pe distanțe lungi, nu există posibilitatea de a asigura securitatea, accesibilitatea și continuitatea absolută a serviciului furnizat.

UMFST G.E. Palade Tg.Mureș nu își asumă nicio răspundere în special pentru:
a. tulburări de accesibilitate a serviciilor oferite care nu sunt cauzate de site-ul UMFST G.E. Palade Tg.Mureș;
b. daune provocate de utilizator sau de orice altă persoană sau entitate și care are ca urmare imposibilitatea accesării serviciului furnizat,
c. daunele care rezultă datorită imposibilității de a folosi serviciile oferite, inclusiv daunele suferite efectiv, pierderea profiturilor / beneficiilor preconizate, pierderea datelor, deteriorarea sau defectarea calculatorului, costurile echipamentelor și software-ului.
 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestei platforme online cuprinsă în cadrul acestui website a fost creat exclusiv în scopul de a furniza informații despre serviciul oferit și în general pentru a da informații despre Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Datele afișate pe site nu pot fi folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului site-ului: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Prezentarea vizuală a acestui website și a conținutului acestor pagini este protejată prin Legea drepturilor de autor nr.8/1996 în ceea ce privește drepturile de copiere și drepturile de proprietate intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate proprietarului site-ului. Orice reproducere totală sau parțială de pe acest site este strict interzisă.

Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la - articole, informații, fotografii, date, clipuri audio / video - generic numite conținut) sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr.8/1996, cu modificările și completările ulterioare - privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea nr.84/1998 - privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele și modelele industriale. Lipsa mențiunii privind unele texte legale ori dispoziții incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

Toate informațiile, datele, textul, software-ul, grafica, comentariile, videoclipurile, mesajele sau orice alte materiale prelucrate prin utilizarea platformei, sunt proprietatea operatorului. Utilizatorul este responsabil pentru datele transmise.

POLITICA PENTRU COOKIE


Prin navigarea pe platformă, prin intermediul browserului, în calculatorul dumneavoastră pot fi stocate mici fişiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri de sesiune.
Cookie-uri de sesiune:
– sunt folosite pentru identificarea unui dispozitiv în mod unic, în vederea efectuării de statistici privind numărul de vizitatori;
– durata de viaţă a acestor cookie-uri este până la închiderea browserului de internet;
– nu stochează informaţii care să identifice o persoană sau date cu caracter personal;
– nu conţin viruşi, cod maliţios şi nu pot extrage date din dispozitivul vizitatorului.
Unele cookie-uri sunt esențiale și fără ele nu va putem pune la dispoziție anumite servicii ale acestui portal. Alte cookie-uri pot fi dezactivate, deși acest fapt va afecta funcționalitate.
Gestionarea cookie-urilor?
Fișierele de cookie pot fi controlate prin ştergerea sau blocarea acestora din setările browserelor, după cum doriți. Dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător și este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în secţiunea de “opţiuni” sau în meniul de “preferinţe” al browserului dumneavoastră.
Aflați cum puteți gestiona cookie-urile folosind cele mai populare browsere:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu platforma sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș vă solicită date cu caracter personal strict necesare pentru completarea dosarului candidatului la examenul de admitere, fără ca acestea să poată fi divulgate sau transferate unor terțe persoane fără acordul dumneavoastră expres. Numai în anumite situații prevăzute în mod expres de lege aceste date ar putea fi furnizate autorităților competente.

Termeni și definiți

Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea.
Consimt ̧ ă m â nt – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.
Cookie – Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Operator – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, care prelucrează date cu caracter personal în UE, conform legislației și prezentei politici.
Utilizator – persoana fizică, cetățean român sau străin, care își exprimă consimțământul pentru accesarea platformei E-learning , conform politicilor operatorului.
Autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Principii


Prelucrarea datelor cu caracter personal se întemeiază pe următoarele principii:
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil și transparent.
2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
9. Utilizatorii nu vor înregistra conținut sau alte informații ce conțin date cu caracter personal și care să fie folosite ulterior în alte scopuri decât cele care au fost declarate în scopul prelucrării.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului platformei, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.
Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Drepturile utilizatorului

Regulamentul conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează:
1. Dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;
2. Dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;
3. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:
a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
c) utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.
4. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele situații:
a) atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
b) prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;
c) Nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
d) Atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.
5. Dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct.
6. dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.
În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Contact

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, te poți adresa cu cerere scrisă: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, Târgu Mureș. Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO) – telefon: 0265 236213, 0265 233112, int. 165 și mail: dorel.demian@umfst.ro.
În cazul în care doriți să formulați plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți scrie la aceeași adresă, urmând să vă răspundem în termenul legal de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne.
În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal operatorul nu a tratat plângerea în mod corespunzător, vă puteți adresa autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România are sediul în București, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sectorul 1, cod poștal 010336.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

UMFST G.E. Palade Tg.Mureș își rezervă dreptul de a actualiza Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate în orice moment, fără notificare prealabilă. Versiunea cea mai actuală a acestor documente poate fi accesată făcând clic pe „Termeni și condiții” și „Politica de confidențialitate” a site-ului nostru web.