ANUNȚ candidați domeniul SĂNĂTATE

Conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență, candidații pot să depună un singur dosar pe domeniul SĂNĂTATE.

Extras din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență:

"Art. 14.Candidații la concursul de admiterela Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie, pot face opțiuni pentru un singur program de studiu.

La Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” și Facultatea de Economie și Drept candidații pot opta simultan pentru maxim 3 programe de studii, fiind necesară depunerea unui dosar distinct pentru fiecare program  de  studiu ales,  la oricare  dintre  cele 3 facultăți."